เพลงในใจ (ฉัน)


    คนเราฟังเพลงด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างกัน  ฟังเมื่อมีความสุข
มีความเศร้า มีความเหงา มีความโกธร มีความรัก ฯลฯ พูดได้เลยว่า
เพลงสามารถทดแทนให้ได้ทุกอารมณ์  จึงคิดว่าเพลงคือรูปแบบหนึ่ง
ของการคลายเครียด  ไม่ว่าจะกำลังทำอะไร หรือว่าอยู่ที่ไหน
ก็ขอมีเสียงเพลงอยู่ใกล้ตัวเสมอ
    แนวของเพลงที่ฟังมีได้หลากหลายและโปรดปรานไปเสียแทบจะ
ทั้งสิ้น ปกติจะชอบเพลงที่มีจังหวะเร็วๆ แน่นๆ คือค่อนข้างจะเร้าใจ
เป็นจังหวะเต้นๆหน่อยยิ่งชอบ  แต่จะรับไม่ได้เลยจริงๆ คือเพลงเทคโน
ที่ไม่ค่อยใช้เครื่องดนตรี แต่ใช้คอมพิวเตอร์ทำเสียง  ฟังแล้วมันรู้สึก
จี๊ดๆในสมอง  รับไม่ได้จริงๆ
    แม้จะปลื้มมากๆกับเพลงจังหวะเร็วๆเป็นส่วนใหญ่  แต่เพลง
ที่อยู่ในใจตลอดมา กลับเป็นเพลงเบาๆสบายๆที่มีความหมายลึกซึ้ง
ชื่อเพลง Greatest Love of All ชอบเพราะว่าเนื้อร้องให้ความหมาย
ตรงใจ  ความหมายที่อยู่ในเพลงนี้  ให้ความรู้สึกว่า "ใช่เลย"
จริงๆ คือที่สุดแล้วคนเราก็ต้องรักตัวเอง
    รักตัวเอง ในที่นี้ไม่ใช่ความเห็นแก่ตัว  แต่รักในแง่ที่ว่า  เราต้อง
ไม่ทำร้ายตัวเอง  สิ่งที่ทำให้เราเศร้าใจ เสียใจ หรือไปจมอยู่กับอะไร
สักอย่าง  โดยที่ไม่มีแรงจะลุกขึ้นมาสู้เลยนั้น  มันไม่ถูกต้อง ไม่ควรเป็น และเราควรจะให้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ตัวเองด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องหวังไป
พึ่งใครให้เขาทำให้เรา  การคิดถึงตัวเองนี้เพื่อจะได้มีแรง มีพลังมาก เพียงพอที่จะคิดทำอะไรให้คนอื่นๆได้
    พอฟังเพลงนี้  ก็เลยรู้สึกว่า  ถูกใจ  โดนใจ แล้วก็ชื่นชมคนเขียน
เนื้อเพลงนี้มากๆด้วย. 

         
Greatest Love of All
(Whitney Houston / George Benson)

I beleive the children are our future.
Teach them well and let them lead the way.
Show them all the beauty they posses inside.
Give them the sense of pride, to make it easier.
Let the children's laughter
Reminds us how we used to be
Everybody is searching for a hero
People needs someone to look up to
I never found anyone who fullfil my needs
A lonely place to be
And so I learn to depend on me
*I've decided long ago
Never to walk in anyone is shadow
If I fail, if I succeed at least I've lived as I beleive
No matter what they take from me
They can't take away my dignity
**Because the greatest love of all
is happening to me.
I found the greatest love of all inside of me.
The greatest love of all is easy to achieve.
Leaning to love yourselff
It is the greatest love of all
And if by chance that that's your place
that you've been dreaming of
leading you to a lonely place
for you're straight in love.


    อีกเพลงที่อยู่ในใจตลอดมา ชื่อเพลงสายทิพย์
ของ ดร.สายสุรีย์ จุติกุล ชอบเพราะได้ฟังเพลงเพราะๆเพลงนี้ครั้งแรก
ในบรรยากาศที่เหมาะเจาะ ทั้งคนร้อง  คนแต่งเพลง  เนื้อร้อง  ดนตรี
และบรรยากาศ   จึงทำให้ รู้สึก "ปลื้ม" และ "ซึ้ง"มาตลอด
นับตั้งแต่บัดนั้น  ได้ยินเพลงนี้คราใด ก็นึกถึงบรรยากาศนั้นได้ทุกครา  เรียกว่าเป็นมนต์ที่ประทับอยู่ในใจเลย ......ทีเดียวเชียว.

สายทิพย์
(ดร.สายสุรีย์  จุติกุล)

แสงดาวสวยพราวดูเด่น
เล็งเห็นเหมือนตาของเธอ
พร่ำเพ้อหัวใจละเมอรำพัน

แสงเดือนเหมือนใจเศร้า
โอ้เรารักร้าวดวงใจ
คอยไปถึงตัวแสนไกล....รักมั่น

จากเธอไปแล้วใจหาย
ดวงใจยังคิดถึงสายสัมพันธ์
รักมั่นมิวายคลายจาง

ขอเดือนช่วยเตือนใจมั่น
ใฝ่ฝันถึงเธอทุกวัน
มองจันทร์นึกความสัมพันธ์....ครั้งก่อนจัดทำโฮมเพจโดยพรรณี ชุติวัฒนธาดา / 13 เมษายน 2545.